सत्याचा आसूड …. गोफणगुंडा

     सत्याचा आसूड ....

सर्व दावा करतात
आम्ही कार्यरत फक्त गरीबांच्यासाठी !
प्रत्यक्षात गरीब उपाशी,नेते मात्र तुपाशी !!

योजना नियोजन अन अंदाजपत्रक
फक्त गरीबांच्यासाठी !
प्रत्यक्ष भांडवलदारांचीच भरती
गरीब गरीबीतच मरतो
पुढारी मात्र विदेशी घूमतो !!

देशांत कुठेही जा,
घोषणा योजना अनुदान यांचा पाऊस
कृतीचा मात्र दुष्काळ जीवघेणा !!

संत मास्तर रक्षक सारे बलात्कारी
चोर गुंड नम्बर दोनवाले कारभारी
सत्याचा पंचनामा नीलाजरे सर्वत्र !!

घटना कायदा नीती मातीमोल
फक्त पैसा अनमोल !
नोट दिशा दृष्टी बदलते
जग तिच्या भोवती घूमते !!

      गोफणीतून 

बोले तैसा चाले नव्हे
देईल तैसा चाले
तोचि राजकारणी ओळखावा॥

वचनभंग त्यांची गुणवत्ता
अश्वासने हीच मालमत्ता
तोची नेता ओळखावा !!

जाईल तिथे भूखंड
खातो फक्त श्रीखंड
तोचि कारभारी ओळखावा॥

वाणीत गोडवा कृतित खोडवा
देवाण घेण्या पक्का
सर्वाना बुक्का तोचि अनुभवी ओळखावा॥

वरून शांत आतून अस्वस्थ
नजर शिकारीवर तोचि राजकारणी ओळखावा॥

सर्वत्र गुंड पोसतो
कळ लावण्यात एक्सपर्ट
तोचि विजयी ओळखावा॥

आनंद कोठडीया,जेऊर ता.करमाळा ९४०४६९२२००

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: