Live Radio

    तिसरा डोळा 

वाट दाखवणारांच्यापेक्षा
वाट लावणारे अधिक आहेत
सर्वत्र स्वार्थाचा आजार आहे
विश्व म्हणजे मायेचा बाजार आहे
हे पाहून पशूही लाजतो आहे !!

अनुभवाचे बोल – तिसरा डोळा

आपण मित्र होता आले तर व्हावे पण
शत्रू होऊ नये
चांगल बोलता आले तर ठीक
पण बोलून दुःखवू नये
चांगल वागणं जमत नसेल तरी
सरळ रस्ता सोडू नये
विचारांची साधना जमत नसेल पण
अविचाराचे अनुयायी होऊ नये
प्रेम करता आले नाही तरी
कटूता निर्माण करू नये
पैसा नसेल तर कर्ज काढून उधळपट्टी करू नये
समाजसेवक होता आले नाही तरी समाजकंटक होऊ नये
दानशूरता नसेल पण चेंगट राहू नये
मानवतेची मशागत करता आली नाही तरी
विकृतीची पेरणी करु नये !!

         सुप्रभात

“अस्तिव असावं ,कर्तृत्वही असावं पण अस्तित्वाचा व कर्तृत्वाचा अहंकार नसावा “

आनंद कोठडीया,जेऊर ता.करमाळा
९४०४६९२२००

Live Sachcha Dost TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *