पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने कारवाई करत ३८९०००/- रूपये किंमतीचे मोबाईल केले जप्त


पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने कारवाई करत मोबाईल चोरांना केले जेरबंद
  • ३,८९ ,०००/ – रूपये किंमतीचे एकुण ५० मोबाईल केले जप्त

पंढरपूर – पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने कारवाई करत मोबाईल चोरी करणा -या चोरांना जेरबंद करून त्यांचेकडुन ३,८९ ,०००/ – रूपये किंमतीचे एकुण ५० मोबाईल जप्त केले.

पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गु.र.नं ३५०/२०२२ भादवि कलम ३७९ प्रमाणे दाखल गुन्हयामध्ये एक सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल आणि ९८८१३८१७१९ हे सिमकार्ड चोरीस गेलेबाबत तकार प्राप्त झालेने सोलापूर ग्रामीण च्या पोलीस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते ,अप्पर पोलीस अधिक्षक हिंमतराव जाधव , उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम पंढरपूर विभाग, पोलीस निरीक्षक अरुण पवार पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे यांचे सुचनेनुसार गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे प्रमुख सपोनि सी.व्ही.केंद्रे व गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अंमलदार यांनी सदर गुन्हयाचा तपास सुरू केला.

सायबर शाखा सोलापुर ग्रामीण यांचेकडुन तांत्रिक तपासाचे आधारे प्राप्त माहितीनुसार चोरीस गेलेला सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल हँडसेटमध्ये एक इसम हा त्याचे नावे असलेले जिओ कंपनीचे सिमकार्ड टाकुन वापरत असल्याची माहिती प्राप्त झाली . गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अंमलदार यांनी मौजे वाढेगाव ता.सांगोला या ठिकाणी जावून सिताराम दामोदर जाधव याचेकडे चौकशी केली असता , त्याने हा चोरीस गेलेला सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल ०१ महिन्यापुर्वी एका इसमाकडुन विकत घेतला असलेचे सांगितल्याने नमुद साक्षीदार याचेकडुन चोरीस गेलेला मोबाईल हँडसेट जप्त केला .त्यानंतर मौजे पारे तालुक्यातील .सांगोला या ठिकाणी जावुन आरोपी इसम यास तपासकामी ताब्यात घेवुन गुन्हयाचे अनुशंगाने साक्षीदार व आरोपीस समोरासमोर घेवुन तपास केला असता आरोपी इसम हा मोबाईल चोरीतील सराईत गुन्हेगार असलेचे निष्पन्न झालेने त्यास तपासकामी अटक करून सदर गुन्हयाचा पुढील तपास केला असता सदर आरोपीतांकडुन वेगवेगळ्या कंपनीचे एकुण ३,८९,०००/- रू किंमतीचे ५० मोबाईल हस्तगत करून ते गुन्हयाचे तपासकामी जप्त करणेत आलेले आहेत .अटक केलेले आरोपी चेतन चरणसिंग गौड वय – २५ वर्षे रा.पारे ता.सांगोला जि.सोलापुर , युवराज गोरख कदम वय -३८ वर्षे रा.गिरझणी ता.माळशिरस जि .सोलापुर अशी असून दि .१३/०८/२०२२ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

सदरची कामगीरी ही सोलापूर ग्रामीण च्या पोलीस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते ,अप्पर पोलीस अधिक्षक हिंमतराव जाधव ,पंढरपूर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम ,पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सपोनि सी.व्ही केंद्रे ,पोलीस उपनिरीक्षक दत्तात्रय आसबे ,स.पो.फौ. राजेश गोसावी, पो.हे.कॉ. सुरज हेंबाडे ,शरद कदम ,बिपीन ढेरे,पोलीस नाईक सचिन इंगळे ,सुनिल बनसोडे ,दादा माने , राकेश लोहार , शोएब पठाण , सचिन हेंबाडे , सुजित जाधव , पो.का. समाधान माने तसेच सायबर शाखा सोलापुर ग्रामीण चे पो.कॉ. अन्वर आतार यांनी केली आहे .Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: