लॉजिस्टिक्स सेवांमधील अधिक कार्यक्षमतेसाठी एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच, मानकीकरण, देखरेख आराखडा आणि कौशल्य विकासाचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरीलॉजिस्टिक्स सेवांमधील अधिक कार्यक्षमतेसाठी एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच, मानकीकरण, देखरेख आराखडा आणि कौशल्य विकासाचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरीSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: