‘पुरेसे पाणी उपलब्ध असलेली तसेच स्वच्छ आणि हरित ग्रामपंचायत’: संकल्पना 4 आणि 5 वर आधारित संकल्पनात्मक दृष्टीकोनाचा अवलंब करून ग्रामपंचायतींमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेचा उद्या पुणे येथे प्रारंभ‘पुरेसे पाणी उपलब्ध असलेली तसेच स्वच्छ आणि हरित ग्रामपंचायत’: संकल्पना 4 आणि 5 वर आधारित संकल्पनात्मक दृष्टीकोनाचा अवलंब करून ग्रामपंचायतींमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेचा उद्या पुणे येथे प्रारंभSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: