महाराष्ट्रातील जालना येथे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन मर्यादित आणि जेएनपीटी यांच्यात सामंजस्य करारमहाराष्ट्रातील जालना येथे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन मर्यादित आणि जेएनपीटी यांच्यात सामंजस्य करारSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: