रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकाराने उद्या नवीन आष्टी – अहमदनगर नवीन लाईनचे उद्‌घाटन आणि नवीन आष्टी-अहमदनगर डेमू सेवेचा शुभारंभरेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या पुढाकाराने उद्या नवीन आष्टी – अहमदनगर नवीन लाईनचे उद्‌घाटन आणि नवीन आष्टी-अहमदनगर डेमू सेवेचा शुभारंभSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: