वर्ष 2022-23 च्या रबी हंगामासाठी डाळी तसेच तेलबियांच्या बियाणांची मिनीकिट्स वितरीत करुन केंद्र सरकारने डाळी तसेच तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनावर्ष 2022-23 च्या रबी हंगामासाठी डाळी तसेच तेलबियांच्या बियाणांची मिनीकिट्स वितरीत करुन केंद्र सरकारने डाळी तसेच तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनाSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: