फळे, भाजीपाला, औषधी वनस्पती आणि वनौषधी सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरात पोषण वाटिकांची निर्मितीफळे, भाजीपाला, औषधी वनस्पती आणि वनौषधी सहज आणि परवडण्याजोग्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरात पोषण वाटिकांची निर्मितीSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: