शांघाय सहकार्य संघटनेच्या  (SCO) सदस्य देशांच्या  प्रोसीक्युटर  जनरल यांची 20 वी बैठक कझाकिस्तानमधील अस्ताना येथे संपन्नशांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सदस्य देशांच्या प्रोसीक्युटर जनरल यांची 20 वी बैठक कझाकिस्तानमधील अस्ताना येथे संपन्नSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: