अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीय मानकांची ओळख करून देण्यासाठी बीआयएसने देशातील अव्वल सहा अभियांत्रिकी संस्थांसोबत केला सामंजस्य करारअभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीय मानकांची ओळख करून देण्यासाठी बीआयएसने देशातील अव्वल सहा अभियांत्रिकी संस्थांसोबत केला सामंजस्य करारSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: