ऊस पुरवठादार व ऊस वाहतूकदार यांच्या मागणीप्रमाणे संचालक मंडळात दराचे धोरण निश्चित -चेअरमन कल्याणराव काळे

सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस पुरवठादार व ऊस वाहतूकदार यांच्या मागणीप्रमाणे संचालक मंडळात दराचे धोरण निश्चित -चेअरमन कल्याणराव काळे

भाळवणी,ता.पंढरपूर – गळीत हंगाम 2021-22 मध्ये सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संचालक मंडळाने एकुण प्र.मेट्रिक टन रु.2300/- दर जाहीर केला आहे. पैकी पहिला हप्ता रु.2000/- पंधरवडा वाईस बिले देण्यात येणार असून,उर्वरित बिलाची रक्कम दोन टप्प्यात ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

प्रचलित ऊस वाहतूक दरामध्ये 13 टक्के दरवाढ करून पंधरवडावाईज बिले अदा करणार
  सन 2020-21 मध्ये ज्या ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा केला आहे. त्यांची एफआरपी प्रमाणे ऊस बिले शुक्रवारपासून संबंधितांचे बँक खात्यावर गटवार जमा करण्यात येणार आहेत.

तरी सर्व ऊस पुरवठादार शेतकरी व वाहतूकदार यांनी याची नोंद घेऊन सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याकडे गळीत हंगाम 2021-22 करिता जास्तीत जास्त ऊस गळीतास देवून सहकार्य करावे असे आवाहन चेअरमन कल्याणराव काळे यांनी केले आहे .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: