तुका म्हणे -भक्ती प्रवाह

लाभ तया झाला संसारा येऊनी ।भगवंत ऋणी भक्ती केला ।।३६।। लागलेसे पिसे काय मूढ जना ।काय नारायणा विसरली ।।३७।। विसरली

Read more

भक्ती प्रवाह – तुका म्हणे

आम्ही बळकट जालो फिरवूनि ।तुमच्या वचना तुम्हा गोवू ।।१।। जाले तेव्हा जाले मागील ते मागे ।आता वर्म लागे ठावे जाले

Read more

तुका म्हणे – भक्तीप्रवाह

मायबाप करिती चिंता ।पोर नाईके सांगता ।।१।। नको जाऊ देऊळासी ।नेतो बागूल लोकांसी ।।२।। वैष्णवा संगती ।हाती पडली नेणो किती

Read more

तुका म्हणे

तुका म्हणे मायबाप करिती चिंता ।पोर नाईके सांगता ।।१।। नको जाऊ देऊळासी ।नेतो बागूल लोकांसी ।।२।। वैष्णवा संगती ।हाती पडली

Read more