माय नेम इज टुडे

माय नेम इज टुडे आतां सर्वत्र सारेच अविश्वसनीय आहेजो तो सोयीनुसार रंग बदलतो आहे !! शब्द फिरवणे हे शहाणपण आहेशब्द

Read more

माय नेम इज टुडे : गोफणगुंडा

माय नेम इज टुडे : विज्ञानानें पंख दिले माणूस अंतराळात झेप घेतो आहेलोभापायी स्वतःच स्वतःच्या विनाशाचा शिल्पकार होतो आहे !!१!!

Read more

जरा चालावा की आपलं टकूरं…..

रक्त पीतो तो धर्म नाहीनिष्पाप मुलांचा बळी घेतो तो माणूस नाहीजो हे घडवतो तो देव नाहीजो यांस पाठीसी घालतो तो

Read more

वस्त्रहरण…. गोफणगुंडा

शोधूनही भेटेनाप्रामाणिक माणूस येथेपाय रक्तबंबाळ झालेसर्वत्र काटेच येथे !! वटलेले वृक्ष जरी हजारोराजकीय झेंडे फडकतात येथेस्थलांतर पक्षांतर रोजचेव्यवहार कोणा विधिनिषेध

Read more

वादळ फटकारा

पैसा काय करेल सांगता येत नायगुन्हेगार देखील महात्मा होतो हे खोटं नायव्यवस्था विकत घेतल्याशिवाय निर्दोष सुटका नायसत्याला काय सुदिक किंमत

Read more

मी सत्य सोडून कोणाचाही समर्थक नाही

मी सत्य सोडून कोणाचाही समर्थक नाहीसत्तेला सत्य आवडेलच असे नाही !!१!! सत्तेत सत्याला किंमत असेलच असे नाहीमी सत्याशिवाय कोणतेही तडजोड

Read more

महात्मा फुले गांधी डॉ. आंबेडकर यांचा भारत पुन्हा कधी दिसणार ?

महात्मा फुले गांधी डॉ.आंबेडकरयांचा भारत पुन्हा कधी दिसणार ? मी रोज रोज बलात्कार अतिप्रसंग,दहशत बेछूट गोळीबार लूट फसवणूकराजकारण आरक्षण इत्यादी

Read more

सत्याचा आसूड …गोफणगुंडा

आता उदघाटन, पायाभरणीसमारंभ सोहळे यांना उत येतो आहेमहागाई मात्र वाढतच जात आहेश्रीमंत अन गरीब दरी वाढत आहेनेते मात्र चौकशी व

Read more

गोफणगुंडा पंचनामा

गोफणगुंडा…… आरोपी जामिनावर सुटतोत्याच जंगी स्वागत होतेप्रसार माध्यमातून प्रसिद्धीचीजबरदस्त वावटळचाहत्यांची गर्दी फटाक्यांची धमालहा लोकशाहीचा शाप आहे का वरदानप्रश्न आहे आपण

Read more