पंचनामा गोफणगुंडा

: पंचनामा:. नेता निवडताना एकमत होईनाशंभर वर्षांचा पक्षकुंकवाचा धनी कांही केल्या मिळेनालाचरीच लाचारी दुसरं कांहीच दिसेनासारेच नाममात्र कोणाचेही कांहीच चालेनासारेच

Read more

पंचनामा गोफणगुंडा

सरणावरूण अजूनही कोणी परतलेला नाहीमृत्यूला पर्याय देणारा देव अजूनही भेटलेला नाही !!१!! स्वर्ग मोक्ष हे पोट भरण्याची साधन आहेतकर्मकांड हा

Read more

खरंच का सारी असतात आपली माणसं ?

खरंच का सारी असतात आपली माणसं ? खरंच का सारी असतात आपली माणसं ?गरजेपुरते वापरतात अनइतरवेळी नाकारतात तीअसतात का आपली

Read more

तिसरा डोळा – गोफणगुंडा

तिसरा डोळा – गोफणगुंडा : तिसरा डोळा : येथे राजकारणात कोणीही संत नाहीदाम्भीक वागण्याबद्दल कोणासही खंत नाहीकोठेही जा भ्रष्टाचाराशिवाय जंत

Read more

तिसरा डोळा – गोफणगुंडा

तिसरा डोळा : महादेवापुढे नंदी आहेजाईल तिथे चांदी आहेबैल असूनही देव आहेमाणूस मात्र माणूस असूनही बैल आहे !! : माय

Read more

चावडीवर .…

: चावडीवर .… भीष्मांचार्य मला म्हणाले सत्तेसाठी नको त्यांचीमनधरणी करायची असतेलांडग्याला देखील वाघोबा म्हणावे लागतेजेवढे मिळेल तेवढे मिळवायचं असते !

Read more

गोफणगुंडा

गोफणगुंडा उन्हात पावसात चालतो तो वारकरीसातव्या वेतनासाठी आतुर तो सरकारीपोटाचे चांदणे पीकवतो इतरांना जगवतो अनस्वतः फासावर लटकतो तो शेतकरीसत्तेवर येतो

Read more

आता कसं ? श्रेष्ठीं म्हणत्याल तसं

: आता कसं ? श्रेष्ठीं म्हणत्याल तसं….. नेते कोणत्याही पक्षातील असोतते खरं बोलतातच असं नव्हेंमात्र श्रेष्ठींच्या पुढे नंदी बैल देखीललाजेल

Read more

भ्रष्टाचार विरोधी शपथ आणि वादळी वावटळ,

भ्रष्टाचार विरोधी शपथ :आजचे वास्तव ) वर्षातून एकदिवस भ्रष्टाचार विरोधी दिनशपथ जाहीर परिपत्रक आहेत्याप्रमाणे शपथ देवा शपथ वा आई शपथमी

Read more

पंचनामा गोफणगुंडा

: वास्तव : सर्वच पक्ष निवडणूक जाहिरनामा प्रसिद्ध करतातजाहीर सभेतून अगदी कळकळीनें बोलतातशेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करुनिवडणूक होते ते सत्तेत

Read more