Charoli चारोळी

Charoli चारोळी

शेतकरी विचारतो – पंचनामा

शेतकरी विचारतो मीच काय कोण सुखी आहे ? समाधानी आहे येथे फक्त राज्यकर्ते अन कर्मचारी भांडवलदार सरकारी संत दलाल मात्र

Read More
Charoli चारोळी

गावरान चिमटा पंचनामा

गावरान चिमटा : देशात श्रमिकांना भ्रांत आहे जगण्यासाठी दोन वेळा भाकरीची श्रींमताना चिंता आहे त्यांच्या रक्तातील वाढत्या साखरेची!! राजकारण्यांना मोह

Read More
Charoli चारोळी

वर्ष नवे फुलायला हवे !!

वर्ष नवे फुलायला हवे !! वर्ष नवे आनंदाचे जावेकर्तुत्वाचे व्हावे !! वर्ष नवे ज्ञानी व्हावेप्रेमाने जिन्कावे !! वर्ष नवे सहयोगी

Read More