अत्यग्निष्टोम महासोमयाग यज्ञ

devotional

अत्यग्निष्टोम महासोमयाग यज्ञाचे तेंडोली येथे आयोजन

अत्यग्निष्टोम महासोमयाग यज्ञाचे 5 ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान तेंडोली,ता.कुडाळ,जि. सिंधुदुर्ग येथे आयोजन प्राचीन यज्ञीय जीवनाची प्रत्यक्ष अनुभूती घेण्याची आणि चारही

Read More