आयुष्यमान भारत गोल्डन कार्ड

General news

मंदिर समिती सहअध्यक्ष श्री. औसेकर महाराज व जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांची होती आयुष्यमान भारत गोल्डन कार्ड देण्याची व्यवस्था करण्याची सूचना -कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके

पंढरपूर येथे दर्शनमंडपात आयुष्यमान भारत गोल्डन कार्ड घेण्याची व्यवस्था मंदिर समिती सह अध्यक्ष श्री.औसेकर महाराज व जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांची

Read More