एक दिवसाआड पाणी

General news

पंढरपूर शहराला एक दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार

पंढरपूर शहराला दि. 30 जानेवारीपासून एक दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार पंढरपूर /ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.29/01/2024 –पंढरपूर शहराला दगडी पुलाजवळ असलेल्या बंधाऱ्यामधून पाणी

Read More