दिपक नाईकनवरे

sports

दिपक नाईकनवरे मनुष्यबळ विकास लोकसेवा अकादमी मुंबई, राज्यस्तरीय कलारत्न / क्रीडारत्न गौरव पुरस्काराने सन्मानित

पंढरपूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा दिपक राजाराम नाईकनवरे (डी.एन.रॉक) मनुष्यबळ विकास लोकसेवा अकादमी मुंबई, राजस्तरीय कलारत्न / क्रीडारत्न गौरव

Read More