भाडेपट्टा खत

राजकीय न्यूज

नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत,अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी सिडको तर्फे नवी अभय योजना

नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत,अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी सिडको तर्फे नवी अभय योजना मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मावेजा रकमेच्या वसुली स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय

Read More