मराठा कुणबी

राजकीय न्यूज

पंढरपूर तालुक्यातील 51 गावांमध्ये 2 हजार 945 इतक्या मोडी लिपीतील कुणबी नोंदी

पंढरपूर तालुक्यातील 51 गावांमध्ये 2 हजार 945 इतक्या मोडी लिपीतील कुणबी नोंदी अभिलेखांचे मराठी भाषेमध्ये रुपांतर करण्याचे काम प्रगतीपथावर –

Read More