मुस्लीम खाटीक समाज

धार्मिक न्यूज

शांत,सुखी,संपन्न भारतासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत – डॉ मुफ्ती हारुण नदवी

शांत,सुखी,संपन्न भारतासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत – डॉ मुफ्ती हारुण नदवी मुस्लीम खाटीक समाजाने शैक्षणीक क्रांती करावी – सादिक खाटीक नंदुरबार

Read More