मोफत कृत्रिम पाय व हात वाटप

राजकीय न्यूज

आ समाधान आवताडे यांचे नेतृत्व म्हणजे संवेदनशील मानवतेचे प्रतीक – ह.भ.प राणा महाराज वासकर

आ समाधान आवताडे यांचे नेतृत्व म्हणजे संवेदनशील मानवतेचे प्रतीक – ह.भ.प राणा महाराज वासकर पंढरपूर / ज्ञानप्रवाह न्यूज-पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा

Read More