Tag: रोपळे कोव्हिड केअर सेंटर

कोरोनामुक्त गावासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा – डॉ.अनुजा शेडगे

क्षकोरोनामुक्त गावासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा – डॉ.शेडगे Public participation important for corona mukta village – Dr.Shedge पंढरपूर तालुक्यातील रोपळे येथे ग्रामपंचायतीच्या…