सलगर येथे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

राजकीय news

म्हैसाळ योजनेतील १९ गावच्या शेतकऱ्यांची सलगर येथे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक – आमदार आवताडे 

म्हैसाळ योजनेतील १९ गावच्या शेतकऱ्यांची सलगर येथे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक- आ आवताडे मंगळवेढा / ज्ञानप्रवाह न्यूज – मंगळवेढा तालुक्यातील म्हैसाळ योजनेत

Read More