सौंदणे न्यूज

दिन विशेष

सावित्रीमाईनी आयुष्यभर स्त्री शिक्षण आणि स्त्री सन्मानासाठी केलेले त्यांचे कार्य आम्हाला नेहमीच प्रेरणा देत राहील- अमोल माळी

सावित्रीमाईनी आयुष्यभर स्त्री शिक्षण आणि स्त्री सन्मानासाठी केलेले त्यांचे कार्य आम्हाला नेहमीच प्रेरणा देत राहील- अमोल माळी सौदणे ता. मोहोळ

Read More