Tag: Dr salkar

लसीकरण हे संक्रमण थोपवण्याचे अस्त्र आहे, निश्चित कालमर्यादेत मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाची आवश्यकता-डॉ साळकर

लसीकरण हे संक्रमण थोपवण्याचे अस्त्र आहे, निश्चित कालमर्यादेत मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाची आवश्यकता-डॉ साळकर Vaccination is a weapon to prevent infection,…