Tag: Kurduwadi vishesh

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी कुर्डुवाडीचे योगदान

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी कुर्डुवाडीचे योगदान Kurduwadis contribution to a sanyukta Maharashtra स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त केली मुंबई गोळीबारात कुर्डुवाडीतील नागरिक झाले…