Tag: Maharashtra Day

महाराष्ट्र दिन !

महाराष्ट्र दिनानिमित्त शुभेच्छासह …… महाराष्ट्र दिन ! वंदीतो पुजीतो सदैव महाराष्ट्र माझानांदतो हृदयी महाराष्ट्र माझासह्याद्री विन्ध्य कडेकपारीकृष्णा गोदा तापी नीरा…

१ मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त कोविडमुक्तीसाठी शुभेच्छा – ना.डॅा.नीलम गोऱ्हे

१ मे महाराष्ट्र दिनाच्या पुढच्या वर्षासाठी शुभेच्छा – कोविडमुक्त महाराष्ट्र आणि भारत देश असेल – ना.डॅा.नीलम गोऱ्हे Best wishes for…