Tag: Maharashtra State

राज्यात यंदा गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी कापूस खरेदी – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक मुंबई दि.२०/०५/२०२१ – महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या कामकाजाचा आढावा सहकार व…