Tag: Muncipal council

पंढरपूरातील हातगाडीवर फिरून विक्री करणारे विक्रेते यांना आवाहन

पंढरपूर शहरातील सर्व हातगाडीवर फिरून विक्री करणारे भाजीपाला,फळ व इतर विक्रेते यांना आवाहन Appeal to all vendors selling vegetables,fruits and…