Tag: Speaker handset

जनजागृतीसाठी सहज हातातुन नेता येणारा स्पीकर सेट नगरसेवक परदेशी यांनी दिला भेट

जनजागृतीसाठी सहज हातातुन नेता येणारा स्पीकर सेट नगरसेवक परदेशी यांनी दिला भेट A hand-held speaker set for public awareness was…