Tag: Vardha dio

प्राणवायू गळती थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना

प्राणवायू गळती थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना Measures to stop oxygen leakage प्रत्येक कोविड रुग्णालयात नोडल अधिकारी नियुक्त 1 जिल्हा सामान्य…