Tag: Wasim news

खाजगी रुग्णालयातील रुग्ण,नातेवाईकांची कोरोना चाचणी करण्याच्या सूचना

खाजगी रुग्णालयातील रुग्ण,नातेवाईकांची कोरोना चाचणी करण्याच्या सूचना Patients in private hospitals, relatives Instructions for testing the corona जिल्हाधिकाऱ्यांचे रुग्णालयांना पत्र…