जगात मोफत कुणी काहीच कुणासाठी करत नसत त्यामागे काहीतरी छुपा हेतू असतोच हे विसरू नका – सायबर तज्ञ ॲड.चैतन्य भंडारी,डॉ.धनंजय देशपांडे

एक सूचना सावधगिरीची-ॲड.चैतन्य भंडारी धुळे/ज्ञानप्रवाह न्यूज – सायबर तज्ञ ॲड.चैतन्य भंडारी म्हणाले की,मी आजवरच्या अनुभवातून सांगतो तुम्हाला गोड गोड बोलून…