Category: Education

विद्यार्थ्यांना सखोल प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यास टाटा मोटर्सने पुढे येणे हे अभिमानास्पद -उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे

विद्यार्थ्यांना सखोल प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यास टाटा मोटर्सने पुढे येणे हे अभिमानास्पद -उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे It is matter of…