महसूल प्रशासनाची कारवाई

Crime news

तालुक्यात विविध ठिकाणी अवैध वाळू वाहतूकीवर महसूल प्रशासनाची कारवाई – तहसिलदार सचिन लंगुटे

तालुक्यात विविध ठिकाणी अवैध वाळू वाहतूकीवर महसूल प्रशासनाची कारवाई – तहसिलदार सचिन लंगुटे पंढरपूर दि.२१/०२/२०२४ :- अवैध वाळू उपसा व

Read More
Crime news

अवैध वाळू वाहतूकीवर महसूल प्रशासनाची कारवाई – तहसिलदार सुशिल बेल्हेकर

अवैध वाळू वाहतूकीवर महसूल प्रशासनाची कारवाई – तहसिलदार सुशिल बेल्हेकर पंढरपूर,दि.12:-अवैध वाळू उपसा व वाहतूकी विरोधात पंढरपूरच्या महसूल विभागाने धडक

Read More