Tag: Panchanama

वादळी नजरेतून – पंचनामा

वादळी नजरेतून – पंचनामा मला दुःख आहे ते फक्त फासावरलटकणार्या शेतकऱ्यांचबंदूकीच्या गोळ्याना बळी पडणाऱ्या जवानांचेअर्धेपोटी अन कुपोषित मृत्यू होणाऱ्या बालकांचबलात्काराची…