धार्मिक न्यूज

पुणे येथील भाविकांकडून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीस 50 हजाराची देणगी

पुणे येथील भाविकांकडून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीस 50 हजाराची देणगी

पंढरपूर / ज्ञानप्रवाह न्यूज,ता.13/02/2024: वै.कोंडीबा कृष्णाजी जाधव यांचे स्मरणार्थ कैलास कोंडीबा जाधव,पुणे या भाविकांकडून रुपये 50 हजार इतकी देणगी प्राप्त झाली आहे.

श्री.जाधव हे सोमेश्वरवाडी – पाषाण पुणे येथील रहिवाशी असून त्यांनी आपल्या वडीलांच्या स्मरणार्थ श्री.विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरास देणगी देण्याची इच्छा मंदिर समितीच्या सदस्या ॲड.माधवी निगडे यांच्याकडे व्यक्त केली होती.त्यानुसार त्यांनी दि.12/02/2024 रोजी मंदिर समिती कडे रूपये 50 हजार इतकी देणगी दिली आहे.

देणगी घेण्यासाठी मंदिर समितीने स्वतंत्र विभागाची निर्मिती केली असून त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख पांडूरंग बुरांडे यांना देण्यात आली आहे.देणगी देण्यासाठी मंदिर समितीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन तसेच दर्शनरांग व मंदिर परिसरात जागोजागी QR CODE द्वारे व आरटीजीएसद्वारे देणगी जमा करण्याची सोय उपलब्ध आहे.देणगी स्विकारणेकामी 4-5 ठिकाणी स.6.00 ते रा.10.00 या वेळेत स्टॉल सुरू आहेत. देणगी देणा-या इच्छुक भाविकांनी कार्यालयाकडे संपर्क करावा असे विभाग प्रमुख पांडूरंग बुरांडे यांनी सांगीतले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *