सरकोली पर्यटन स्थळ

सामाजिक न्यूज

मातीशी नाते,मायभूमीत श्रम, जीवनाचे आनंदी रूप,निसर्गाच्या सानिध्यात,कार्याशी धेय निष्ठा,जिव्हाळ्याची माणसे ही तर माझ्या जीवनाचे अंग

मातीशी नाते,मायभूमीत श्रम, जीवनाचे आनंदी रूप,निसर्गाच्या सानिध्यात,कार्याशी धेय निष्ठा,जिव्हाळ्याची माणसे ही तर माझ्या जीवनाचे अंग आहे. सरकोली ता.पंढरपूर /ज्ञानप्रवाह न्यूज

Read More