गोफणगुंडा

        गोफणगुंडा 

विसरणे स्वभाव आहे ,घसरने विकार आहे
पसरणे आळस आहे ,ओरडणे कळस आहे
गप्प बसणे शहाणपण आहे
लाभ घेणे संधिसाधू आहे
स्वप्नं दाखवणे चतुराई आहे
आपल काम करने अक्कल आहे
दुसऱ्याच अनुकरण नक्कल आहे
उपाय शोधणे हुशारी आहे
हसत हसत जगणं जीवन आहे

आनंद कोठडीया,जेऊर ९४०४६९२२००

         सुप्रभात

चांगले संस्कार ,चांगले वागणं अन चांगलं जगणं यात सातत्य अखेरपर्यंत टिकवणे हीच खरी
कसोटी आहे !!

Gofangunda charoli suprabhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: