महाराष्ट्र दिन !

महाराष्ट्र दिनानिमित्त शुभेच्छासह ……

महाराष्ट्र दिन !

वंदीतो पुजीतो सदैव महाराष्ट्र माझा
नांदतो हृदयी महाराष्ट्र माझा
सह्याद्री विन्ध्य कडेकपारी
कृष्णा गोदा तापी नीरा भीमा
कोयना वाहती राज्या अमृत सकळा
श्रमिक घडवतो महाराष्ट्र माझा
अवघाची आधारावड सकळ भारत देशा
असा एकच महाराष्ट्र माझा
वारकरी परंपरा विश्वात नाही दुजा
गौरव महाराष्ट्रा नांदती
अठरा पगड जाती राज्या
गुण्यागोविंदाने मराठी आमुचा बाणा
छत्रपती शिवराया आमुचा राणा
मराठी असे आमुची मायबोली
धन्य आम्ही जन्मलो महाराष्ट्रा “!!

गर्जा जय महाराष्ट्र………

धन्य जन्मलो महाराष्ट्रातच मी
धन्य बोलतो लिहतो गातो मराठी मी !!१!!

जोपासतो वारसा महाराष्ट्राच्या मातीचा मी
महाराष्ट्रच कर्मभूमी आईच मानतो मी !!२!!

संस्कृती राज्याची हृदयी जोपासतो मी
अभिमान महाराष्ट्राच्या वृद्धिंगत करतो मी!!३!!

शिवरायांच्या प्रतिमेला वंदन करतो मी
गर्जा जय महाराष्ट्र जय हिंद गातो मी!!४!!

कण कण महाराष्ट्राचा पवित्र मानतो मी
ओतून श्रम सुजलांम सुफलाम करण्या
महाराष्ट्रा वचनबद्द मी !!५!!

आनंद कोठडीया, कृषीरत्न,जेऊर
९४०४६९२२००

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: