पंढरपुर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने ३५,४४,०००/ – रुपयांचा अवैध गुटखा केला जप्त

पंढरपुर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने ३५,४४,०००/ – रुपयांचा अवैध गुटखा केला जप्त Pandharpur City Crime Branch seizes illegal gutka worth Rs 35,44,000 / –

पंढरपूर/प्रतिनिधी-पंढरपुर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने ३५,४४,०००/ -रुपयांचा अवैध गुटखा जप्त केला .पंढरपूर शहर पोलीस ठाणेकडील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेस गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की,एक अशोक लेलंड टमटम मध्ये अवैध गुटखा भरुन सदरची गाडी ही मार्केट यार्डजवळ उभा आहे . तातडीने गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व अंमलदार यांनी सदर गाडीचा मार्केट यार्डच्या आजूबाजूस शोध घेतला असता एक अशोक लेलंड गाडी नं. एम.एच.१३ डीक्यु ०६९० ही प्लॉट नं ,गट नं.९६ , विरसागरनगर , पंढरपूर येथे मिळून आल्याने सदर गाडीची पाहणी करता त्यात अवैध गुटखा मिळून आला . तसेच सदर गाडी एका घराचे समोर उभी असल्याने सदर घराची छडती घेतली असता सदर घरातील दोन खोल्यामध्ये अवैध गुटखा मिळून आला. या मिळून आलेल्या अशोक लेलँड गाडीमध्ये व घरामध्ये मिळून आलेल्या अवैध गुटख्याचे वर्णन पुढील प्रमाणे ६ ,९६,०००-विमल पानमसाला ५८०० पाकीटे (प्रती पाकीट किं १२० रु.) ,१,५०,००० / – व्ही.१ तंबाखु ५८०० पाकीटे (प्रती पाकीट किं ३००/- ) , २,४०,०००/ -सुपर नेम पान मसाला २,००० पाकीटे (प्रती पाकीट किं .१२० रु.), ६०,००० / – एस ९९ तंबाखु २००० पाकीटे ( प्रती पाकीट किं ३०८ ) ,१०,०८,०००/ – आर.एम.डी. पान मसाला १४१६ बॉक्स ( प्रती बॉक्स किं .७२० रु.) ,६,३६,०००/- एम सेंटेड तंबाखु २१३६ बॉक्स (प्रती पाकीट किं.३००),३०,०००/ आराधना सुगंधीत तंबाखु ३०० किलो (प्रती किलो किं.१०० रु.) ,८७,००,०००/ – छोटा टेम्पो ( अशोक लेलंड दोस्त) रनि.क्र .एम.एच. १३ डीक्यु ०६ ९ ० असा एकूण ३५,४४,०००/ – रुपयेचा माल मिळून आला.

  सदर वाहन व घरामध्ये असलेल्या गुटख्याच्या मालकाबाबत चौकशी केली असता सदर गुटखा हा रांझणी,ता.पंढरपूर येथील एका संशयीत इसमाचा असल्याची माहिती मिळाल्याने त्यास ताब्यात घेवून त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने सदरचा अवैध गुटखा त्याचाच असल्याचे सांगितल्याने त्यास ताब्यात घेवून त्याबाबत अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री.कुचेकर यांना बोलावून घेतले असता त्यांनी सदर अवैध गुटख्याची पाहणी करुन प्रती बंधात्मक अन्न पदार्थाचे सॅम्पल घेवून सदर मुद्देमाल ताब्यात घेवून तसा रिपोर्ट सादर करून सदर इसमांविरुध्द भा.द.वि.स. कलम ३२८,१८८, २७२ ,२७३,३४ सह कलम ५९ अन्न सुरक्षा व मानके अधि .२००६ प्रमाणे फिर्याद दिली आहे .

सदरची कामगीरी ही पोलीस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते मॅडम,अपर पोलीस अधिक्षक अतुल झेंडे, विक्रम कदम उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पंढरपूर विभाग पंढरपूर व पंढरपूर शहर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांचे मार्गदर्शना खाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सपोनि राजेंद्र मगदुम ,पोहेकॉ श्री.कदम,पोहेकॉ गोसावी,पोहेकॉ बिपीनचंद्र ढेरे,पोहेकॉ सुरज हेंबाडे,पोना इरफान शेख ,पोना श्री.पठाण,पोना महेश पवार,पोकॉ संजय गुटाळ,पोकॉ सुनिल बनसोडे,पोकॉ सुजित जाधव,पोकॉ समाधान माने,पोकॉ विनोद पाटील यांनी केली असून त्याबाबत पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदुम,पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे हे करीत आहेत .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: