शब्दची माझे, तिसरा डोळा

शब्दची माझे…

शब्दची शक्ती ,शब्दची भक्ती
शब्दची युक्ती ,शब्दची शस्त्र
शब्दची रत्ने ,शब्दची अलंकार
शब्दची अणू ,शब्दची ज्ञानगंगा
शब्दची जीवन, शब्दची अमृत
शब्दची दौलत ,शब्दची अलंकार
शब्दची खाण ,शब्दची उर्जा
शब्दची साधन ,शब्दची साधना !

        तिसरा डोळा 

लवचिक असावं पण लाचार नसावं !!
लोभ असावा पण लोचट नसावं !!
शूर असावं पण क्रूर नसावं !!
शक्ति असावी पण मस्ती नसावी !!
कुस्ती असावी पण सुस्ती नसावी !!
खेळ असावा पण छळ नसावा !!
हात द्यावा पण हात दाखवू नये !!
सशक्त असावं पण शोषक नसावं “!!

           सुप्रभात 

“अस्तिव असावं,कर्तृत्वही असावं पण अस्तित्वाचा व कर्तृत्वाचा अहंकार नसावा “

आनंद कोठडीया,जेऊर ता.करमाळा ९४०४६९२२००

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: