मुंबई येथे 49 वी पेंशन अदालत

मुंबई येथे 49 वी पेंशन अदालत 49th Pension Court at Mumbai
  कोल्हापूर / जिल्हा माहिती कार्यालय :-  मुख्य पोस्टमास्तर जनरल, मुंबईव्दारे टपाल विभागाच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी / कुटूंब निवृत्तीवेतन धारकांसाठी 49 वी पेंशन अदालत 28 सप्टेंबर रोजी 11 वा.मुख्य पोस्टमास्तर, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

    निवृत्ती वेतनधारकांच्या लाभाशी संबंधित तक्रारी जे टपाल विभागातून निवृत्त झाले आहेत/ ज्यांची सेवेत असताना मृत्यू झालेली आहे. टपाल विभाग,महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याचे निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे 3 महिन्यांच्या आत पूर्तता झालेली नाही अशा प्रकरणांचा डाक पेंशन अदालतमध्ये विचार केला जाईल.

   पेंशन अदालतमध्ये पूर्णपणे कायदेशीर मुद्द्यां सह प्रकरणे, ई.वारसा प्रमाणपत्र, कल्पित पेंशन, टीबीओपी/ एमएसीपी पदोन्नती, वेतनश्रेणी वाढविणे आणि धोरणात्मक बाबींसह शिस्तभंगा च्या प्रकरणांचा विचार केला जाणार नाही. निवृत्ती वेतनधारकांनी आपल्या अर्जाच्या तीन प्रति लेखा अधिकारी/ सचिव पेंशन अदालत, मुख्य पोस्ट मास्तर जनरल कार्यालय, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई जीपीओ भवन, दुसरा मजला, मुंबई -1 यांच्याकडे 31 ऑगस्ट रोजी किंवा यापूर्वी वैयक्तिक रूपाने पाठवाव्यात.31 ऑगस्टनंतर मिळालेल्या अर्जावर पेंशन अदालतमध्ये विचार करण्यात येणार नाही. कोविड-19 महामारीच्या उद्भवलेल्या परिस्थिती मुळे पेंशन अदालतला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे टाळावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: